بازی های ویدئویی


تعریف:

بازی‌های ویدئویی یکی از مهم‌ترین صنایع در بافت کلی صنایع خلاق هستند. در دنیای پساصنعتی و اطلاعاتی امروز که دیگر صنایع و فناوری‌های سنتی بازده پیشین خود را ندارند، صنایع خلاق روزبه‌روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. صنایع خلاق از دو جنبه دارای اهمیت هستند؛ اولاً همیشه این صنایع به نسبت رشد صنعتی میانگین، از اعداد رشد بسیار بالاتری بهره‌مند بوده‌اند و خصوصاً در سال‌های اخیر علیرغم بحران‌های مالی جهانی، همیشه توان خویش را حفظ کرده و بخش بزرگی از اشتغال را نیز ایجاد کرده‌اند؛ دوماً این صنایع هرگز برخلاف صنایع سنتی، تنها به رشد اقتصادی نمی‌انجامند، بلکه حاملان فرهنگ و سنت تولیدکنندگان خود و ایجادکننده تنوع فرهنگی هستند.
در طول یکی دو دهه اخیر برخی دولت‌ها به اهمیت این موضوع پی برده و سعی بر اتخاذ سیاست‌هایی داشته‌اند که بتوانند حداکثر بهره‌برداری را از این بازار جدید اقتصادی داشته و سلطه فرهنگی خویش را نیز گسترش دهند. در نگاهی بالاتر می‌توان گفت امروزه فرهنگ‌ها به رسانه‌ها که مهم‌ترین حاملان صنایع خلاق هستند به شدت وابسته شده و تحت تأثیر آن قرارگرفته‌اند؛ بنابراین فرهنگ‌های مختلف مهم‌ترین راه بقا و گسترش خود را در رسانه‌های نوین یافته‌اند. وظیفه حاکمیت در این موضوع، اولاً شناخت درست این زمینه و ثانیاً اتخاذ سیاست‌های صحیح و برداشتن موانع برای ایجاد فضایی سالم است که بخش خصوصی بومی بتواند به کمال از آن در جهت گسترش کسب‌و‌کار خویش در زمینه صنایع خلاق بهره ببرد.

اهداف:

رسیدن به سهم 30 درصدی بازی‌های رایانه‌ای از بازار کشور؛

ماموریت:

حمایت از کارآفرینی، تجاری‌سازی و صادرات محصولات فرهنگی بومی و فناوری‌های نرم با محوریت بخش غیردولتی و انجام فعالیت‌های مرتبط با تولید، بازاریابی، عرضه، فروش، تبلیغات و بسته‌بندی در بازار ملی، منطقه‌ای و جهانی