کارآفرینی  •  اهمیت تجاری سازی به حدی است که ستاد در حال حاضر بر آن است که با خدمات مشاوره ای و انجام پروژه های تحقیقاتی در این زمینه اطلاعات خود را در کنار  حمایت های مالی و ارائه تسهیلات در اختیار صاحبان ایده قرار دهد. فعالیت­های  مشمول تعریف تجاری سازی در حوزه فناوری­های نرم و هویت ساز عبارتند از:
  • فعالیت های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوری های جدید(شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، مالکیت فکری، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز مکمل و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع، نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون ها و دریافت تأییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال)
  • خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی(امل فعالیت های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرآیند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی)
  • بکارگیری روش­های علمی یا نوآورانه در تولید محصولات حاصل از فناوری­های نرم و هویت ساز به منظور اقتصادی­ تر کردن فعالیت­ها

در این راستا ستاد, طرح هایی  با این هدف که در حوزه فناوری های نرم وهویت ساز باشند را تحت پوشش حمایت خود قرار می دهد.