چشم انداز ۱۴۰۴جمهوري اسلامی ایران در افق چشم انداز با تکيه بر فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی و سرمایه انسانی خلاق و دانشی، داراي بالاترین رتبه به لحاظ حجم بازار خدمات محصولات فرهنگی در منطقه و جهان اسلام خواهد بود و در فهرست سی کشور برتر عرضه کننده خدمات/محصولات صنایع فرهنگی قرار خواهد داشت.