مشاورهواحد مشاوره ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز به ارائه‌ی مشاوره کسب و کار در حوزه‌های گوناگون برای مراجعان ستاد می‌پردازد. این مشاوره‌ها در حوزه‌هایی چون استراتژی، مدیریت نوآوری و فناوری، و مالکیت فکری به مراجعان ستاد ارائه می‌شود.  بر این اساس، واحد مشاوره ضمن برگزاری جلسات مختلف با مراجعان و بررسی شرایط آن‌ها، راهنمایی‌هایی را برای ادامه مسیر به شرکت‌های صنایع فرهنگی ارائه نموده و در صورت نیاز آن‌ها را با شرکت‌های دیگر که در زمینه‌هایی چون مشاوره کسب و کار، مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و… به فعالیت می‌پردازند، مرتبط می‌سازد.