صنایع فرهنگیگونه‌اي از صنعت هستند كه به خلق ايده، توليد و توزيع محصولات و خدماتی می‌پردازند که ماهیت فرهنگي دارند و مخاطب آن‌ها جنبه‌های فرهنگی فرد و جامعه است. اين صنايع دانش‌بنيان هستند و قابليت زيادي براي ايجاد شغل دارند. تولیدات این صنعت بر خلاقیت، مهارت و نوآوری استوار بوده و غالباً مبتنی بر فناوری است.