صنایع خلاقچرخه‌هايي از خلق، توليد و توزيع کالاها و خدمات که خلاقيت، سرمايه فکري و اطلاعات را به عنوان ماده خام به کار مي‌گيرند. متشکل از محصولات مادي و ملموس و غيرمادي و معنوي يا خدمات هنري با محتواي خلاق، ارزش اقتصادي و هدف‌هاي بازاري. شامل مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي دانش‌بنيان، متمرکز بر هنر اما نه محدود به آن‌ که پتانسيل درآمدزايي از دادوستد و حقوق مالکيت معنوي دارند. در بسیاری از منابع، صنایع فرهنگی و صنایع خلاق معادل یکدیگر تعریف می­شوند.