سامانه ملی تأمین مالی خطرپذیر معاونت علمی و فناوری کشور فعال می‌شود

توسط معاونت علمی؛

  • ۹۷/۰۷/۲۵

دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به زودی «سامانه ملی تأمین مالی خطرپذیر معاونت علمی و فناوری کشور» را رونمایی و فعال کند.به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور ترغیب فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به حضور در حوزه دانش بنیان و خلاق  و تسهیل در هم افزایی میان سرمایه گذاران و متقاضیان جذب سرمایه، دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به زودی «سامانه ملی تأمین مالی خطرپذیر معاونت علمی و فناوری » را رونمایی و فعال کند.

از مزایای این سامانه می‌توان به ایجاد شبکه  سرمایه گذاران؛ ایجاد بانک طرح‌های فناورانه و نوآورانه و خلاق؛ ارزیابی طرح‌ها به منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات؛ تشخیص مناسب فرصت‌های سرمایه گذاری و معرفی به سرمایه گذاران؛ دسترسی سریع سرمایه پذیر به سرمایه گذاران؛ ارائه ابزارها و روشهای نوین تامین مالی و سرمایه گذاری و نیز آموزش و فرهنگ سازی استفاده از روش‌های کارآمد تأمین مالی اشاره کرد.
راه‌اندازی این سامانه با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به روان‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد برای نهادها و افراد دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشخاص و شرکت‌های دانش بنیان و خلاق دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر صورت می‌گیرد.