ترویج و گفتمان‌سازیبه منظور ایجاد گفتمانی غالب و همه جانبه در رابطه با نقش مهم و اثرگذار صنایع خلاق و فرهنگی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز شناساندن اهمیت این صنایع به مردم، مسئولین و نخبگان، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز سعی دارد که با بکارگیری فعالیت های جریان ساز و ترویجی اقداماتی را در این خصوص انجام دهد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از؛

  • حمایت از تولیدات محتوایی نظیر مجلات فیلم، مستند، نشریه، روزنامه و وب‌سایت‌های که مرتبط با حوزه صنایع خلاق و فرهنگی بوده و در راستای ترویج و گفتمان سازی این صنایع فعالیت می کنند.
  • حمایت و برگزاری همایش‌ها، مسابقات و کارگاه‌های مرتبط با حوزه صنایع خلاق و فرهنگی