تاریخچهدر آينده بنيه و دارايی‌های نرم و فرهنگی‌ ملت‌هاست كه جايگاه و اقتدار آن‌ها را رقم خواهد زد. پيشرفت‌های شگرف علوم و فناوری‌های سخت در طول قرن بيستم كه به شكوفايی اقتصادی جوامع به اصطلاح پيشرفته انجاميد، نيازهای ذاتی بشر را تا آنجا ارضا كرد كه بتواند به نيازهای عالی‌تر ـ نيازهای روحی و روحانی ـ خود بپردازد. پاسخ‌گويی به اين نيازها مستلزم توسعه‌ی شاخه‌ی نوينی از علوم و فناوری‌ها موسوم به علوم و فناوری‌های نرم و فرهنگی است که هدف آن‌ها شناخت هرچه بيش‌تر جنبه‌های ذهنی و روحی انسان و يافتن راه‌هايی به‌منظور اعتلای ذهنی و روحی او و هم‌چنين تنظيم رابطه‌ی بهتری فيمابين او و محيط پيرامون است؛ محيطی كه به اقتضای پيشرفت علوم و فناوری‌های سخت هر روز پيچيده‌تر می‌شود

همان‌طور كه علوم و فناوری‌های سخت به شكل‌گيری و توسعه‌ی خانواده‌ی بزرگ صنايع سخت (صنايع غالباً كارخانه‌ای) منتهی می‌شوند، علوم و فناوری‌های نرم نيز صنايع نرم را شكل می‌بخشند؛ صنايعی كه محصولات و خدماتِ حاصل از آن ها به اعتلای انسان، افزايش کيفيت زندگی و تسهيل رابطه‌ی او با محيط پيرامون كمك می‌كنند. صنايع نرم انواع مختلفي دارند که يکي از مهم‌ترين شاخه‌هاي آن را صنايع «خلاق و فرهنگی» تشکيل مي‌دهند. اين صنايع روي هم رفته «اقتصاد خلاق» را شکل مي‌دهند. صنايع خلاق و فرهنگي، در طول چند سال اخير به قدري توسعه پيدا کرده‌اند که برخي آينده‌پژوهان، موج چهارم در فراسوي عصر اطلاعات و دانايي را موج خلاقيت يا عصر صنايع خلاق و فرهنگی مي‌دانند، در همین راستا

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اقدام به تشكيل ستادي به نام ستاد توسعه فناوري ­های نرم و هویت ­ساز نموده تا در این حوزه یکپارچگی ­های لازم برای توسعه و تجاری سازی فناوری­های نرم و هویت­ ساز صورت پذیرد .