اهداف و ماموریت هااهداف:

 

  • افزايش توليد و سهم خدمات و محصولات نرم و فرهنگي در اقتصاد ملي
  • ارتقا سازوکارهاي سياستگذاري و نهادينه‌سازي گفتمان فن آوري‌هاي نرم در کشور
  • ارتقا و بهره‌برداري از سرمايه‌هاي دانشي و انساني کشور در حوزه فن آوري‌هاي نرم
  • توسعه نقش‌آفريني و همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه فن آوري‌هاي نرم
  • بهبود زيرساخت‌هاي نهادي توسعه و تجاري‌سازي فن آوري‌هاي نرم

ماموريت فن آوري‌هاي نرم:

 

پيشران کليدي توسعه اقتصاد دانش بنيان و گذار کشور به موج چهارم برپايه گسترش فن آوري‌ها، صنايع، کسب‌وکارها و مشاغل خلاق و فرهنگي در چارچوب اين ماموريت کلان، رسالت ستاد توسعه فن آوري‌هاي نرم عبارت است از: هماهنگ سازي، حمايت و تسهيل‌گري و روزآمدسازي زيرساخت‌هاي نهادي براي توسعه فن آوري‌هاي نرم و هويت‌ساز و تجاري‌سازي آن‌ها