طراحی


تعریف:

طراحی صنعتی حرفه‌ای است که با خلق مفاهیم جدید در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی سروکار دارد. طراحی برابرنهاده یا معادلی است که برای واژه Design انگلیسی بکار رفته‌است، در حالی کهIndustrial design یکی از زیرشاخه‌های Design است. در حال حاضر آموزش طراحی صنعتی در ایران، با یک گرایش کلی و تحت عنوان کلی طراحی صنعتی انجام می‌شود. اما به طور کلی می توان از طراحی در بسیاری از حوزه های صنایع فرهنگی نظیر مد و پوشاک و … بهره برد به همین دلیل این شاخه را نیز می توان جزو صنایع فرهنگی به حساب آورد و مورد توجه قرار داد.

اهداف:

ارتقای کارکرد، کاربرد و تجربه استفاده، پایداری محیطی بالاتر، تغییر جایگاه در بازار و بهبود عملکرد تجاری حوزه طراحی صنعتی و نیز افزایش سهم طراحی و تولید پوشاک ایرانی از بازار داخل

ماموریت:

برگزاری جشنواره های بین المللی و رویدادهای کارآفرینی در حوزه طراحی